Piagam Pelanggan ILP Bukit Katil Melaka

Piagam Pelanggan Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) adalah: 

  1. Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum kursus bermula;
  2. Memastikan pelajar-pelajar ILJTM disahkan layak dianugerahkan sijil atau diploma berdasarkan keputusan jawatankuasa berkenaan dalam tempoh lapan (8) minggu selepas tamat sesi latihan bagi semester tersebut;
  3. Mengeluarkan surat tawaran kemasukan bagi kursus jangka pendek (KJP) selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum kursus bermula;
  4. Memastikan peserta KJP yang mencatat peratus kehadiran melebihi 80% mendapat sijil dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tamat berkursus; dan
  5. Semua aduan diuruskan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja dari tarikh aduan diterima dan tujuh (7) hari bekerja dari tempoh menerima maklumat dari pihak ketiga.

 

Pencapaian Piagam Pelanggan Institusi Latihan Perindustrian Bukit Katil Melaka

Jabatan Tenaga Manusia (JTM) diamanahkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir yang terlatih. Dengan itu, kami berjanji:-

1. Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum kursus bermula;

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (MEI - JULAI) TAHUN 2023

Bil

Piagam Pelanggan

Sesi

Tarikh permohonan dibuka

Tarikh permohonan ditutup

Tarikh Hebahan Tawaran

Tarikh Pendaftaran

Pencapaian

1.

 

Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum kursus bermula;

 (Bahagian Pengurusan Latihan)

Sesi 2/2023 10 Feb 2023 01 Jun 2023 23 Jun 2023 31 Jul 2023
(Pendaftaran Pelajar Baharu

Sesi 2/2023)
107%
(Unjuran: 130 pelajar
Mendaftar: 139 pelajar)

 

2. Memastikan pelajar-pelajar ILJTM disahkan layak dianugerahkan sijil atau diploma berdasarkan keputusan jawatankuasa berkenaan dalam tempoh lapan (8) minggu selepas tamat sesi latihan bagi semester tersebut;

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (MEI - JULAI) TAHUN 2023
Bil Piagam Pelanggan Bilangan 
Pelajar
Bilangan Sijil Dikeluarkan Peratus Pencapaian
2

Memastikan pelajar-pelajar ILPBK disahkan layak dianugerahkan sijil atau diploma berdasarkan keputusan jawatankuasa berkenaan dalam tempoh lapan (8) minggu selepas tamat sesi latihan bagi semester tersebut;

Keluaran Sesi 1/2023
(109 orang)
109 100%

 

3.  Mengeluarkan surat tawaran kemasukan bagi kursus jangka pendek (KJP) selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum kursus bermula;

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (MEI - JULAI) TAHUN 2023
Bil Piagam Pelanggan Bilangan 
Tawaran
Bilangan Surat
Tawaran Dikeluarkan
Peratus Pencapaian
3

Mengeluarkan surat tawaran kemasukan bagi kursus jangka pendek (KJP) selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum kursus bermula;

220 220 100%

 

4.  Memastikan peserta KJP yang mencatat peratus kehadiran melebihi 80% mendapat sijil dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tamat berkursus;

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (MEI - JULAI) TAHUN 2023
Bil Piagam Pelanggan Bilangan
Peserta
Bilangan Sijil Dikeluarkan Peratus Pencapaian
3

Memastikan peserta KJP yang mencatat peratus kehadiran melebihi 80% mendapat sijil dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tamat berkursus;

220 208 - Selesai
12 - Belum Tamat
94.5%

 

5. Semua aduan diuruskan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja daripada tarikh aduan diterima dan tujuh (7) hari bekerja dari tempoh menerima maklumat daripada pihak ketiga.

STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (MEI - JULAI) TAHUN 2023
Bil Piagam Pelanggan Bulan Bilangan
Aduan Diterima
Bilangan Aduan Diurus dan Selesai Peratus Pencapaian
1

Semua aduan diuruskan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja daripada tarikh aduan diterima dan tujuh (7) hari bekerja dari tempoh menerima maklumat daripada pihak ketiga.

Mei - Jul 2023 0 0 100%