Piagam Pelanggan ILP Bukit Katil Melaka

Kami di Institut Latihan Perindustrian Bukit Katil Melaka & Jabatan Tenaga Manusia (JTM) diamanahkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir yang terlatih. Dengan itu, kami berjanji:-

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

1

Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

2

Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.

3

Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.

4

Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.

5

Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN ILP BUKIT KATIL MELAKA (JANUARI - MAC 2021)

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN

BILANGAN DITERIMA

BILANGAN DIPROSES DAN TELAH SELESAI

PERATUS PENCAPAIAN

1

Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

Pentadbiran

226 Voucher

(JANUARI - MAC 2021)

226 Voucher telah diselesaikan dalam tempoh 7 hari.

100%

2

Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.

Pegawai Aduan Pelanggan

3 Aduan Pelanggan

(JANUARI - MAC 2021)

3 aduan telah diberi maklumbalas dalam tempoh 7 hari bekerja.

100%

3

Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.

Pentadbiran

92 baucar bayaran

(JANUARI - MAC 2021)

92 baucar bayaran berjumlah RM117,000.00 telah dibayar sebelum 10hb bulan berikutnya.

100%

4

Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.

BKKL

67 slip keputusan   peperiksaan khas

(JANUARI - MAC 2021)

Slip keputusan peperiksaan khas MJPP telah dikeluarkan pada 56 yang layak dari jumlah keseluruhan 67 orang

100%

5

Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

Pegawai Khidmat Pelanggan

1322 pelanggan

(JANUARI - MAC 2021)

Bilangan Diterima (Panggilan)

Bilangan Diterima (Kaunter)
1200 122

 

100%

 

PENGUMUMAN